Skip to main content

Ketenzorg

Binnen ketenzorg werken medische (huisarts, oogarts etc.) en paramedische (praktijkondersteuner, dietiste, fysiotherapeut etc.) zorgverleners samen voor de best mogelijke zorg voor een patiënt met een chronische ziekte.

Binnen onze praktijk bieden wij u de volgende ketenzorgprogramma’s aan:

Binnen de ketenzorg maakt u met de behandelaren afspraken over welke gezondheidsdoelen u wilt behalen. Onze praktijk heeft met de zorggroep SGZ en uw verzekeraar afspraken gemaakt over welke zorg u binnen de ketenzorg ontvangt, de kwaliteit hiervan en wat de kosten hiervoor zijn. Het doel van ketenzorg is om u; ondanks een chronische ziekte, zo lang mogelijk in een goede gezondheid te laten leven. Hiervoor zijn wel regelmatig controles op de praktijk of elders nodig, wij willen u hierover graag adviseren. Verdere informatie over de afzonderlijke ketenzorgprogramma’s kunt u vinden door op bovenstaande links te klikken.