Skip to main content

CORONA virus

Heeft u koorts en bent u benauwd: kom dan NIET naar de Huisartsenpraktijk en ook NIET naar de Huisartsenpost, maar neem telefonisch contact op.

In het gezondheidscentrum is geen mondkapjesplicht meer in de wachtkamer en bij bewegen door het gebouw, tenzij er sprake is van luchtwegklachten. In dat geval laat u zich testen en overlegd u tevoren met uw hulpverlener of u mag komen en draagt u een mondkapje bij betreden van het gebouw.

Daar waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden (bijv bij onderzoek/behandeling in de spreekkamers) en/of als de zorgverlener dat nodig acht, kan het wel noodzakelijk zijn een mondkapje te dragen.

Als zorgverleners rekenen wij hierbij op uw medewerking.

 

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen als u volledig gevaccineerd bent (en t RIVM onze gegevens heeft verwerkt, wellicht 1 week na laatste vaccinatie).

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0800 - 1421 of 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een bericht via MGN of bel de assistente. Geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan zullen wij dat proberen te regelen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Heeft u algemene vragen over corona, kijk dan op de volgende websites:

Informatie in eenvoudige taal vindt u bijvoorbeeld op de website van Steffie

Huisartsopleiding

In onze praktijk is een AIOS werkzaam. Een AIOS is een afgestudeerde basisarts die in opleiding is tot specialist huisartsgeneeskunde. AIOS doet zelfstandig spreekuur en wordt begeleid door een ervaren huisarts. Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet door een AIOS wordt geholpen kunt u dat aangeven aan de assistente.

Bij de begeleiding van AIOS wordt soms gebruik gemaakt van video-opnames van het spreekuur van de AIOS. Deze opnames dienen uitsluitend ter beoordeling van de gesprekstechniek en het medisch handelen van de AIOS. De opnames behoren dus niet tot het medische dossier.

Als u door een AIOS geholpen wordt kan het zijn dat deze uw toestemming vraagt om het consult op video op te nemen. Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet heeft dat het consult wordt opgenomen kunt u dat laten weten: zonder uw toestemming worden er géén video-opnames gemaakt. Ook tijdens het consult kunt u op ieder gewenst moment de toestemming voor de opname weer intrekken. De video-opname wordt dan gestopt. De gemaakte opname wordt vernietigd. Als u géén bezwaar heeft tegen de video-opname kunt u er op vertrouwen dat de opnames alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden: tijdens de leergesprekken tussen de AIOS, de opleider en/of de begeleiders van het opleidingsinstituut en bij de toetsing van de gespreksvaardigheden van de AIOS. De video-opnames vallen onder het medische beroepsgeheim. Uw privacy is in alle gevallen volledig gewaarborgd. De opnames worden binnen drie maanden vernietigd.