Skip to main content

Suggestie-/klachtformulier

U bent patiƫnt in onze praktijk.

Ons team doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks die inzet kunnen er toch fouten gemaakt worden. We wijzen u daarom graag op onze klachtenregeling en vragen u daarbij vriendelijk: meld het ons meteen als u een verbeterpunt, klacht of incident heeft. We kunnen dan direct voor u naar een oplossing zoeken. Daarnaast helpt het ons om de zorg voor onze patiƫnten weer verder te verbeteren.

Mocht u een klacht hebben dan kunt u daarover het beste eerst met uw eigen huisarts contact opnemen. Dat kunt u doen door een afspraak te maken op het spreekuur of door onderstaand formulier in te vullen. Hij zal dan met u naar een oplossing zoeken.

Vindt u dit lastig of komt u er samen niet goed uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de EZZ. De EZZ zal dan samen met u en de betreffende arts of medewerker op zoek gaan naar een oplossing.

Bent u niet tevreden met het resultaat van deze procedure? Dan is er voor u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke instantie. Als huisartsenorganisatie zijn wij aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg (SKGE). Kijk voor meer informatie op www.skge.nl.

Met deze drie manieren kunt u gehoor krijgen voor uw klacht. We vinden het voor u, maar ook voor ons, zeer belangrijk dat uw klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost!

Ongeldige invoer

Wat is uw naam?

Ongeldige invoer

Dit lijkt geen geldige geboortedatum te zijn. Toegestaan zijn cijfers en de tekens - en /.

(Uw geboortedatum vermelden is handig, zodat we makkelijk het juiste medische dossier erbij kunnen zoeken.)

Dit lijkt een ongeldig e-mailadres te zijn.

U heeft een ongeldig telefoonnummer ingevoerd.

Geef s.v.p. aan of het een suggestie betreft of een klacht.

U bent uw bericht vergeten.

Geef s.v.p. aan of, en zo ja hoe, u een terugkoppeling wilt ontvangen naar aanleiding van uw bericht.